0,00 Kč

Začínáme

Před tím, než si u nás objednáte výrobu 3D PROARCH vizualizací, seznamte se prosím s následujícím postupem, jaký bude následovat od okamžiku kdy VY "objednáte" a MY "předáme".

 

Vyhotovení nabídky

Jakákoliv zakázka menšího či většího rozsahu je vždy přesně naceněna dle jednotlivých položek dílčích prací. Aby bylo vůbec možné Vaši zakázku nacenit, musíme od Vás nejprve obdržet nezbytné podklady a informace. Pokud nám pošlete na e-mail vizualizace@proarch.cz nebo prostřednictvím kontaktního formuláře stručně formulovanou představu nebo účel pro který má být 3D PROARCH vizualizace určena, učiníme na základě Vašeho dotazu předběžnou nabídku.

V předběžné nabídce navrhneme vhodné řešení a postupy pro Váš záměr. Zároveň Vás požádáme o doplnění chybějících informací a podkladů, nutných k vyhotovení kompletní nabídky. Pro vypracování kompletní nabídky od Vás budeme požadovat především projektovou dokumentaci, nejlépe ve formátu DWG nebo DXF, kde budou zřejmé půdorysy, pohledy a řezy. V případě, že nemáte k dispozici potřebné podklady v digitální podobě, jsme schopni tyto podklady vyhotovit na základě skici nebo fotografie. Nemáte-li doposud žádné zkušenosti s vizualizacemi, zeptejte se nás na cokoliv co Vás zajímá nebo čemu nerozumíte a my Vám vše rádi vysvětlíme.

Schválení nabídky rychle a pohodlně

Poté co Vám vysvětlíme všechny Vaše dotazy, zpracujeme kompletní nabídku. Budete-li chtít na základě takto zpracované nabídky později dodat požadované 3D PROARCH vizualizace, stačí jen potvrdit kalkulaci na náš e-mail. Na základě Vámi schválené cenové nabídky požadované 3D PROARCH vizualizace připravíme a dodáme.

U zakázek v objemu nad 20 000 Kč sepisujeme smlouvu o dílo, jejíž vzor je k nahlédnutí zde.

Platební podmínky

Neplatíte nic předem, platíte pouze za odvedenou práci. Faktura na provedené dílo je vystavena před jejím odevzdáním. Finální výstup vizualizace je dodán až po uhrazení vystavené faktury na č.u. 408552001/5500. Pokud práce na 3D PROARCH vizualizacích přesáhnou dobu jednoho měsíce, jsou jednou měsíčně fakturovány pouze položky dílčích prací, které byly dle nabídky realizovány. Fakturace probíhá elektronicky.

Korekce a výroba vizualizací

V průběhu realizace jsou zasílány náhledy ke korekci materiálů, barevnosti, nastavení světel a pohledů kamer. Dispoziční řešení dle projektu je dané a není součástí korektur. 3D model je zpracováván přesně dle dodané projektové dokumentace. Budete-li chtít například změnu v projektu promítnout i do 3D modelu, bude tato změna součástí dodatečné nabídky víceprací. V průběhu realizace si také vyberete požadované typy výstupu vizualizace podrobněji popsané zde.

Předání díla

Hotové výstupy vizualizací obdržíte na e-mail uvedený ve smlouvě o dílo nebo v potvrzené objednávce včetně faktury za provedené práce. Za předané dílo ručíme a poskytujeme záruku 24 měsíců.

Software

3D PROARCH vizualizace jsou tvořené převážně v prostředí kvalitního a ve světě nejrozšířenějšího vizualizačního softwaru 3D Studia MAX. Jako jedni z mála nabízíme předání 3D modelu se všemi zdrojovými soubory, zpracovaných právě v tomto 3D softwaru.

Výroba 3D PROARCH vizualizací je pro nás řemeslo, které VY využíváte pro ztvárnění svých představ a tímto způsobem bude probíhat naše spolupráce s Vámi.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.