0,00 Kč

Vizualizace za 4 900 Kč

Všechny Vámi požadované vizualizace nepřesahující objem čtyř pracovních dní, jsou kalkulován v ceně do 4 900 Kč.

 

Jak objednat

Jakýkoliv projekt od interiéru po exteriér lze objednávat v této ceně za těchto podmínek:

Podklady
Všechny dodané podklady musí být kompletní ve formátu dwg nebo dxf. Z podkladů musí být patrný půdorys, u interiéru vybavení místnosti a u exteriéru pohledy na fasády domu a celková situace.

Barevnost
Specifikace barevnosti a použití materiálů ve vizualizaci musí být popsány v dodaných podkladech s odkazem na barevnost podle vzorníku RAL nebo s odkazem na materiál v příloze Vašeho e-mailu nebo odkazu na www.

Výstup vizualizace
Předem je třeba popsat požadovaný výstup vizualizace, od kud kam chcete směrovat pohled kamery a co především chcete vizualizací odprezentovat, jestli barevnost fasády, dispozici interiéru, konkrétní prostor v interiéru, celkovou situaci z nadhledu apd.

Korekce
V ceně vizualizace do 4 900 Kč je pouze základní korekce materiálů a barev. Počítejte prosím s tím, že na základě dodaných podkladů bude připraven výstup vizualizace pro korekci, kde bude korigována barevnost a pozice kamery. Pokud byste požadovali větší objem korekcí, bude toto již počítáno jako vícepráce.

 

Co již není v ceně do 4 900 Kč

Aby nedocházelo v průběhu realizace vizualizací k nedorozuměním, seznamte se prosím s tím, co již není v této ceně.

Detaily
U každého 3D modelu jsou detaily tím nejdůležitějším aspektem pro nacenění vizualizace. V případě, že poptáváte vizualizace v této cenové relaci, je objem detailů v 3D modelu většinou redukován. V praxi to znamená, že např. dům může být bez okapů, okna bez rámů, členitá zábradlí budou pouze v ploše apd.. Výjimkou jsou v tomto případě vizualizace rodinných domů pro katalog, kde v této cenové relaci je 3D model kompletní.

U interiérů se redukce detailů vztahuje především na vybavení a doplňky. U developerských projektů je proto možné, realizovat díky této redukci větší objem interiérů.

Stafáže
U těchto vizualizací není v ceně kalkulována stafáž ani žádná další postprodukce. Pouze základní modelace a render.

Korekce
Občas dochází k situaci, že výstup vizualizace ukáže na některé zásadní nedostatky ve Vašem návrhu a následně budete chtít změnit něco v dipsozici, což automaticky znamená změnu v 3D modelu. Není problém změnit cokoliv v barevnosti nebo použitém materiálu, ale každá změna v dispozici jsou vícepráce, které je nutné znovu nacenit.

 

Vícepráce

Pokud budete chtít kdykoliv dopracovat takovouto vizualizaci do finální podoby včetně všech detailů a Vámi požadovaných výstupů, můžete tak učinit na základě dodatečné objednávky víceprací. Nemusíte tedy za vizualizace platit najednou, ale postupně dle etap. V každé naší nabídce žádné skryté vícepráce nekalkulujeme, ale naopak vždy předem na možné vícepráce upozorňujeme.

S touto cenovou nabídkou vizualizací vycházíme vstříc hlavně těm, kteří nemají ještě dostatečné představy o objemu a rozsahu nutných prací souvisejících s výrobou 3D vizualizací. Uvedete-li v předmětu Vaší objednávky "vizualizace do 4 900 Kč", obratem Vám sdělíme, jestli je možné Vámi poptávanou vizualizaci dodat za tuto cenu a jak může samotný finální výstup vypadat.

 

Porovnáme každou konkurenční nabídku! Pošlete-li nám jakoukoliv konkurenční nabídku na výrobu vizualizací, která bude vyšší než naše cenová nabídka, jsme schopni tuto konkurenční nabídku posoudit a případně dorovnat.

V naší nabídce neúčtujeme žádné skryté vícepráce.

* K uvedeným cenám již není připočítáváno DPH

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.