0,00 Kč

Naceňované položky

V každé nabídce na výrobu 3D vizualizací od nás obdržíte naceněný seznam následujících položek dílčích prací.

 

Zpracování 2D podkladů

Pokud nemáte k dispozici 2D podklady v elektronické podobě editovatelných formátů DWG nebo DXF, je nutné nejdříve vyhotovit tyto digitální podklady pro další zpracování 3D vizualizací. Poradíme si se zpracováním jakýchkoliv tištěných podkladů. Na základě dlouholetých zkušeností dokážeme vizualizovat i z pouhé fotografie, ale toto vše je nutné nacenit. Máte-li však k dispozici podklady ve formátu DWG nebo DXF, kde jsou zřejmé pohledy, řezy a půdorys, není třeba tuto položku naceňovat.

Modelace objektu

V ceně modelace je většinou cena modelace domu, tedy objektu, který je hlavním výstupem vizualizace. Všechny dostupné podklady, které máte k dispozici je nejdříve nutné zpracovat a vytvořit tak samotný 3D model ve formátu dwg nebo 3ds, a to z toho důvodu, že 3D vizualizace jsou zpracovávány především v prostředí vizualizačního programu 3ds MAX. Ovšem máte-li k dispozici 3D model ve svých podkladech, je pak možné zásadním způsobem snížit cenu finálních výstupů 3D vizualizací. V nabídce je tato položka náležitě zohledněna a je-li Vámi dodaný 3D model použitelný pro další zpracování, je zde účtována položka pouze za úpravu 3D modelu.

Modelace situace

Modelace situace je další nezbytnou položkou, pokud požadujete výstup 3D vizualizace včetně stafáží, jako jsou chodníky okolo domu, silnice, ploty, zeleň, auta apd. Situace je modelována na základě zaměření a pokud nemáte specifické požadavky na situaci a okolí, jsou v situaci použity prvky dostupné z 3D knihovny.

Nastavení a nasvícení scény

Hotový 3D model je poté mapován a nasvícen dle požadavků klienta. V této fázi probíhají i další korekce a úpravy na základě pracovních náhledů, které dostáváte na e-mail. V pracovních náhledech se korigují jednotlivé použité materiály, postavení kamer a některé drobné změny v 3D modelu. Zde je dobré upozornit na jednu důležitou věc, protože pokud by se v této fázi rozpracovanosti změnila dispozice vizualizovaného objektu (např. zmenšení domu, nová střecha, posun zdí), tak se už tyto úpravy musí účtovat jako vícepráce tzn. znovu se nacení položka „modelace objektu“.

Výstup 3D vizualizace

Poslední položkou je cena za finální výstup 3D vizualizace. Je-li už nastavená a zkorigována scéna s 3D modelem, můžete si vybrat formu finálního výstupu dle Vašich potřeb.

Výstup ve standardním provedení
Cena za jeden výstup ve standardním provedení, je obrázek bez stafáží ve formátu JPG, PNG nebo TIFF. Většinou jsou základní pohledy již v ceně modelace, ale můžete si objednat standarní výstupy i nad rámec pohledů v ceně modelace.

Výstup vizualizace se stafáží nebo v zákresu do fotografie
Cena stafáží a fotozákresu je odvislá na objemu nutných prací v postprodukci a je tudíž součástí nacenění nabídky 3D vizualizací. Cenu obdržíte v nabídce na Vaši poptávku. Maximální cenu za jeden výstup garantujeme do 2 800 Kč.

Animace
Cenu animace kalkulujeme dle rozlišení, délky videa a formátu animace. Cena je pak dále odvislá na objemu nutných prací v nastavení včetně postprodukce a je tudíž součástí nacenění nabídky 3D vizualizací. Cenu obdržíte v nabídce na Vaši poptávku.

QTVR animace
QTVR animace je animace určená pro virtuální prohlídky, kde si prohlížíte z vybraného místa okolí v rozsahu  360° ve všech směrech. Výstup animace si specifikujete ve své poptávce tím, že zvolíte počet a pozici jednotlivých kamer ve scéně. Cena v tomto případě není až zas tolik závislá na objemu prací specifikovaných v položkách viz výše.

3D PROARCH® virtuální prohlídka
Výstup vizualizace ve formě virtuální prohlídky 3D PROARCH PROHLÍDKA je speciální nabídka pro klienty, kteří se chtějí procházet ve vizualizovaném prostoru pouze za pomocí myši a šipek na klávesnici. Cena virtuální prohlídky je kalkulována vždy včetně modelace, protože pro výpočet a správné nastavení 3D scény je třeba model již od počátku správně optimalizovat.

 

Porovnáme každou konkurenční nabídku! Pošlete-li nám jakoukoliv konkurenční nabídku na výrobu vizualizací, která bude vyšší než naše cenová nabídka, jsme schopni tuto konkurenční nabídku posoudit a případně dorovnat.

V naší nabídce neúčtujeme žádné skryté vícepráce.

* K uvedeným cenám již není připočítáváno DPH

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.