0 Kč s DPH

Vizualizace pro města a obce

Vizualizujeme investiční plány měst a obcí. Pro žádosti o potřebné dotace a jednání s úřady nezbytný podklad.

Situační vizualizace, žádosti o dotace

Žádost o dotace nebo komunikace směrem k veřejnosti musí být dostatečně srozumitelná a 3d vizualizace takovýchto plánů je nejůčelnějším dostupným řešením. Většinou jsou investiční plány města vyhotoveny ve formě lehké architektonické studie bez srozumitelného vizuálního vyobrazení. To může někdy tvořit zbytečnou bariéru v prezentaci samotného projektu. Proto je jistější prezentovat investiční záměr vždy srozumitelným 3d vizuálem. 

Vizualizace územního plánu

Pro investory dobré vodítko v jejich rozhodování o budoucích investicích. Vizualizace územního plánu slouží jako podklad pro posuzování jednotlivých staveb na krajinný ráz. Především u větších urbanistických celků, kde se plánuje zástavba nových lokalit, jsou pro obce tyto podklady nezbytné.

3D mapy

Dalším prvkem, který významným způsobem představuje důležité objekty ve městě jsou 3D mapy, které lidem představí i 3D interiér např. muzea a jednoduše navedou potencionální návštěvníky k navštěvě právě těchto objektů, kde se pak snadněji orientují. Navíc tyto objekty se dají také animovat pro různé pozvánky a informační videa.

Více info o cenách vizualizací pro města a obce zde.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.